Avtal

Avtal är något man ingår dagligen, av såväl privatpersoner som företag och är fundamentalt i ett fungerande samhälle. Det ingås såväl för mindre vardagliga och rutinmässiga inköp som för stora, viktiga beslut och stadgar vad parter kommit överens om. Den grundläggande principen är att de alltid ska hållas och kan förhindra både tvister och annan…

Read More