Att ingå avtal kan göras på flera olika sätt. Muntligt, skriftligt med papper och penna eller digitalt signering.. Huvudregeln är att alla avtal är bindande, oavsett på vilket sätt man ingår det. Teoretiskt sett är det alltså ingen skillnad. Det som skiljer sig är möjligheten att bevisa att ett avtal faktiskt ingåtts samt vad avtalet innebar för parterna, vilket kan bli jobbigt vid en eventuell tvist. Det som skiljer sig är alltså det vi kallar för bevisstyrka.

Digital signering är mer eller mindre samma sak som att signera ett avtal skriftligt, alltså med papper och penna. Det som skiljer sig, återigen, är bevisstyrkan. En digital signatur kan genomföras på flera olika sätt, exempelvis genom ett musklick, genom att rita en digital signatur, eller med hjälp av en tredje part, som exempelvis BankID.

Digital signering

Olika typer av elektroniska signaturer

eIDAS (nr 910/2014), kort för Electronic Identification and Trust Services Regulation, är den EU-förordning som reglerar elektronisk identifiering. Enligt denna förordning finns det olika nivåer av elektroniska signaturer. Enkla, avancerade och kvalificerade signaturer. Definitionen av en elektronisk signatur är enligt artikel 3 i eIDAS förordningen “uppgifter i elektronisk form som är fogade till eller logiskt knutna till andra uppgifter i elektronisk form och som används av undertecknaren för att skriva under”.

Enkel elektronisk signatur

En så kallad enkel signatur behöver endast uppfylla kraven för elektronisk underskrift. Det innebär i praktiken att det ska vara möjligt att identifiera vem som godkänt avtalet. För en enkel signatur räcker det att du har ett personligt konto på en sida där du loggar in med användarnamn och lösenord och att du vid avtalsingåendet kryssar i en ruta som säger att du godkänner eller accepterar avtalet. Vid en enkel signatur finns det inga direkta säkerhetskrav, det innebär att vid en eventuell tvist måste man utvärdera såväl metod som säkerhet i det enskilda fallet.

Avancerad elektronisk signatur

Det som skiljer en avancerad signatur från en enkel signatur är säkerheten. En avancerad signatur genomförs med kryptografiska nycklar och det är möjligt att upptäcka eventuella förändringar och förfalskningar av avtalen som gjorts i efterhand.

För en avancerad signatur måste följande krav uppfyllas:

  • Signaturen måste vara unikt kopplad till undertecknaren
  • Det ska vara möjligt att identifiera undertecknaren
  • Vara skapad genom data som endast undertecknaren kan använda
  • Det ska vara möjligt att upptäcka eventuella ändringar som gjorts i underskriften eller i avtalet i efterhand

Ett exempel på avancerad elektronisk signatur är sådana som genomförs med BankID där personen verifieras av en betrodd tredje part.

Kvalificerad elektronisk signatur

En kvalificerad elektronisk signatur ska uppfylla höga säkerhetskrav enligt vissa EU-standarder och skyddskontrollerna är högre än för en avancerad signatur. I detta fall måste den som tillhandahåller systemet ha kvalificerade certifikat, något som vanligtvis en domstol godkänner. Detta system används i dagsläget främst av myndigheter.

Digital signering

Agreedio – erbjuder två typer av digital signering

För oss är det viktigt att erbjuda dig en lösning som är säker, men samtidigt enkel och smidig att använda. Oavsett hur mycket, eller lite dokument du signerar i ditt arbete tummar vi inte på kvaliteten; i alla våra paket ingår avancerade signaturer. Om du istället önskar enkel signatur, erbjuder vi såklart det med.

Kolla in våra olika paket och registrera dig kostnadsfritt redan idag!