Att ingå avtal kan göras på flera olika sätt. Muntligt, skriftligt med papper och penna eller digitalt signering.. Huvudregeln är att alla avtal är bindande, oavsett på vilket sätt man ingår det. Teoretiskt sett är det alltså ingen skillnad. Det som skiljer sig är möjligheten att bevisa att ett avtal faktiskt ingåtts samt vad avtalet…

Read More
e-signering

E-signering är ett snabbt, effektivt och säkert sätt att få avtal och andra dokument signerade. Du är dock inte ensam om att undra vilka dokument man får signera digitalt men också vilka fördelar det har jämfört med det traditionella tillvägagångssättet – papper och penna. Avtal Grundläggande inom avtalsrätt är att vem som helst får ingå…

Read More
Avtal

Avtal är något man ingår dagligen, av såväl privatpersoner som företag och är fundamentalt i ett fungerande samhälle. Det ingås såväl för mindre vardagliga och rutinmässiga inköp som för stora, viktiga beslut och stadgar vad parter kommit överens om. Den grundläggande principen är att de alltid ska hållas och kan förhindra både tvister och annan…

Read More